Kontakt


d.o.o. za proizvodnju i usluge

Sjedište: Samci 14/a, 49245 Gornja Stubica
MB: 2706121
OIB: 30764896260
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, br. Tt-10/11953-4 i Tt-12/14039-2
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Uprava: Mirela Žagar, jedini član

Broj žiro računa: 2360000-1102177099, Zagrebačka banka Zagreb
IBAN: HR3423600001102177099S
SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka Zagreb

e-mail: navada@navada.hr
web: www.navada.hr

Pišite nam.

* (označava obavezno polje)